Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi

Iasi, Str. Th. Vascauteanu nr. 10 bis

Telefon: 0232/215497

Fax: 0232/214357

e-mail: office@apmis.anpm.ro

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi se reorganizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, precum si a altor acte normative aplicabile.

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi atributii:

-este institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finantata de la bugetul de stat.

-indeplineste la nivel judetean atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului la nivel judetean.

-emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, in conformitate cu competentele atribuite de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prevazute in legislatia in vigoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *