Directia Judeteana pentru Cultura,Culte si Patrimoniul Cultural National Iasi

Adresa: Iasi, bvd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, cod 700075 (Palatul Administrativ, camera 182)
Telefon: 0232-255991
Fax: 0232-256052
Email: monumenteiasi@yahoo.com

 

Directia Judeteana pentru Cultura,Culte si Patrimoniul Cultural National Iasi – atributii:

-indeplinesc atributiile prevazute de lege in domeniul protejarii patrimoniului cultural national;
-colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;
– participa, la cererea autoritatilor abilitate si impreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
– solicita si primesc, in conditiile legii, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;
– controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, in conditiile si la termenele stabilite prin lege;
– indeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii.
Organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura si patrimoniul national,  precum si atributiile acestora,se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *